Aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD)

AMD er den vanligste årsaken til sterk synshemning hos personer over 50 år, men den finnes også blant yngre personer. Det finnes to typer AMD, en tørr og en våt, der den tørre er den vanligste. Mer enn hver 10. person over 70 år i Norge har mistet lesesynet av AMD.

Vi har topp morderne utstyr til å undersøke deg.

Makuladegenerasjon deles videre inn i tidlig-, mellom-, eller avansert stadium. Personer i tidlig- eller mellomstadium har ofte ingen eller milde symptomer, mens personer i avansert stadium kan ha ganske alvorlig synstap.

Makuladegenerasjon gir ofte først vansker med å lese, gjenkjenne ansikter og se fine detaljer. Etter mange år vil ting midt i synsfeltet se sløret eller forvrengt ut. Til slutt kan området i midten av synsfeltet bli mørkt, slik at du ikke kan være i stand til å se ting som er rett foran deg.

Behandling

Hvis sykdommen ikke er i avansert stadium, vil man fortrinnsvis velge forebyggende behandling. Hensikten vil da være å bremse utviklingen.

Behandling i tidlig- eller mellomstadium

Uavhengig om du er rammet av tørr- eller våt makuladegenerasjon, vil behandlingen være den samme i tidlig- eller mellomstadium.

Fordi makuladegenerasjon påvirker blodårene i øynene, er det viktig at du har en sunn livsstil. Mange av livstilsrådene legen vil anbefale, ligner på rådene pasienter med diabetes 2 eller hjerte- og karpasienter får.

De viktigste livsstilsendringene er:

  • Stumpe røyken
  • Et sundt kosthold som inneholder grønnsaker med sterke farger, bær som blåbær, lite sukker og moderat forbruk av alkohol.
  • Hold deg i fyskisk aktivitet.
  • Valeda Lysbehandling.

Ønsker du mer informasjon om Valeda lysbehandling?

Les mer her

Du kan sjekke synet jevnlig med Amslers test – et rutenett på en liten lapp du holder fremfor deg.

Sjekk den her
Behandling av avansert våt makuladegenerasjon

Du kan bli anbefalt å ta en serie injeksjoner i øynene. Injeksjonene settes av en øyespesialist. Legemiddelene som injiseres i øynene hemmer dannelsen av små blodkar og kalles VEGF-hemmere.

Synes du injeksjonsbehandling i øyet virker skremmende er du ikke alene. De fleste håndterer imidlertid behandlingen bra, og legen kan forklare deg hele forløpet på forhånd.

Velger du denne behandlingen vil du sannsynligvis få flere injeksjonsbehandlinger i begynnelsen, for deretter en i måneden i flere måneder.

Injeksjonsbehandling kan gi bivirkninger, som for eksempel hevelse og infeksjon. Snakk derfor med legen din om mulige bivirkninger.

En annen behandling gjøres med laser. Laserkirurgi kan brukes for å ødelegge blodårer som lekker i øyet, men behandlingen egner seg ikke for alle.