Blodpropp i øyet

Blodpropp i øyet deles primært inn i retinal vene og artriel okklusjon

Blodsirkulasjonen i netthinnen skjer via arterier og vener. Arterie fører blod til øyet og vener fører blod fra øyet. Øye er helt avhengig av konstant blod tilførsel. Når en vene eller arterie blir blokkert vil dette kunne påvirke synet. Blodet i den blokkerte vene/arterie vil bli «stående» og det vil skje en hevelse og det kan oppstå blødninger. Dette vil skade netthinnen. Hvor i venen/arterien dette skjer, vil ha noe å si for hvilken skade det vil gi på synet.

Lengst bak i øyets netthinne går de små venene sammen i større vener og utgjør øyets sentralvene.. Denne frakter blodet ut av øyet sammen med synsnerven. Og motsatt for arterier.

En retinal veneokklusjon er en blodpropp i en av de fraførende blodårene i netthinnen. Den delen av netthinnen som vanligvis dreneres av blodåren kan da bli rammet av en blodopphopning samt varierende grad av blødninger, hevelse og varierende grad av oksygenmangel, som kan skade øyet og synet.

Sentralveneokklusjon eller grenveneokklusjon?

Det finnes to typer blodpropp i øyet: propp i en sentralvene eller propp i en grenvene . Ved sentralveneokklusjon sitter proppen i den sentrale venen, og en stor del av netthinnen blir påvirket. Ved grenveneokklusjon sitter proppen lenger ute i venetreet, og en mindre del av netthinnen blir påvirket.

Det er vanligere å rammes av en blodpropp i en grenvene enn i en sentralvene, og det er mindre risiko for komplikasjoner ved denne typen propp. Øyelegen vurderer hvilken form for behandling som passer best ut fra sykdommens art og alvorlighetsgrad.

Følgene av en blodpropp i øyet

Det er svært viktig å søke lege umiddelbart ved plutselig synsforverring. Det finnes behandling for denne tilstand. Øyelegen vurderer hvilken form for behandling som passer best ut fra sykdommens art og alvorlighetsgrad.

Plutselig synsbortfall – et alvorlig tegn

En blodpropp i øyet oppstår ofte om natten og oppdages ved at man plutselig ser dårligere på det ene øyet. Dersom proppen oppstår i våken tilstand, blir synet merkbart verre i løpet av en times tid – det blir tåkete, men ikke helt svart. Hvor stor synsforandringen blir, er avhengig av hvor i netthinnen blodproppen sitter.

Hva kan du gjøre for å forebygge blodpropp

Vanlige helse råd er å stoppe å røyke, kontroll og regulering av høyt blodtrykk samt høyt kolestrol. 

Vurdering

Kontrast OCT. Er en viktig del av undersøkelse av blodpropp, slik at man får avdekket hvor proppen sitter i øyet.

Behandling

Injeksjon av væske som hemmer blødningen til å bli værre. Den mest vanlige.

Laserbehandling kan også brukes.

Og i noen tilfeller å settes inn kortison inn i øyet i form av et implantat.