Diabetes

Diabetes deles inn i to typer. Type 1 starter i ung alder. Type 2 som følge av livstil og starter senere i livet.  Diabetes kan gi mange type øye sykdommer. Det viktigste er å holde blodsukkeret så stabilt som mulig og det viktig å følges nøye opp av øyelege regelmessig.

Diabetes kan føre til at blodsirkulasjonen i de minste blodkarene blir dårlig. Dette er årsaken til langtidskomplikasjonene ved diabetes, blant annet følelsesløshet i fingre og tær, dårligere nyrefunksjon, sår som ikke vil gro – og redusert syn.

Reduseres blodforsyningen til øyet, vil kroppen «svare» med å danne nye blodårer. Slike nydannede blodårer er imidlertid av dårlig kvalitet, og medfører lekkasje av stoffer fra blodbanen. Det oppstå større eller mindre blødninger. Blødninger på netthinnen kan få store konsekvenser for synet.

Skulle du merke raske synsendringer ta kontakt med vår øyelege på tlf. 92973790 eller det lokale sykehuset ditt.

Dersom det begynner å blø fra nydannede blodkar, vil øyeeplet kunne fylles delvis med blod, og synet bli dårlig. I slike tilfeller kan det være aktuelt å fjerne blodet kirurgisk dersom det ikke løser seg opp av seg selv.

Ved hevelse i skarpsynsområdet i netthinnen – en annen kjent diabetes komplikasjon – kan det være aktuelt med injeksjonsbehandlinger for å få skarpsynsflekken til å «tørke opp» igjen, slik at synet bedres.

Det er viktig å oppdage disse komplikasjonene – eller forstadier til disse – så tidlig som mulig.

Hva er diabetes retinopati?

Diabetes rammer kroppens evne til å regulere og lagre blodsukker. Ved diabets er blodsukkeret for høyt og det kan skal betenelse og utvikles noe som heter Diabetes retinopati