Grå stær (Glaucom)

Grønn stær, hva er det?

Grønn stær er når trykket inne øyet blir forhøyet av forskjellige årsaker, men det finnes også normal trykk grønn stær.. Forekomsten  av grønn stær i befolkningen i Norge er på 1,4 prosent, men hos personer over 70 år er det 8 prosent. Så det er en ganske vanlig tilstand. Men det er mange som ikke vet at de har grønn stær og derfor er det viktig å få det sjekket ut av øyelege. Risikoen for å få glaukom i løpet av livet er 9 prosent for menn og 10 prosent for kvinner.

Vi kan hjelpe deg.

Grønn stær i familien, høy alder og etnisk opprinnelse kan ha betydning for utvikling av sykdommen. Redusert blodsirkulasjon, høyt blodtrykk, diabetes og nærsynthet er andre risikofaktorer. Skader, infeksjoner og svulster kan også forårsake for høyt trykk som leder til grønn stær/glaukom.

Glaukom – grønn stær

Som oftest vil de deler av synsfeltet som ligger utenfor det helt sentrale skarpsynet svekkes først. Disse kan oppleves som mørkere partier eller skygger.

Glaukom (grønn stær) er et samlebegrep for en rekke typer øyelidelser. Disse oppstår av forskjellige, delvis ukjente grunner, men felles for alle er de typiske forandringene i synsnerven og i synsfeltet. Sykdommens utvikling varierer fra individ til individ, fra et akutt forløp til et varierende kroniske forløp med langsom eller rask utvikling.

Begrepet ”grønn stær” må ikke forveksles med katarakt (grå stær), en sykdom som medfører at øyets egen linse blir uklar.

Få tidlige symptomer

Glaukomskaden utvikler seg vanligvis langsomt over mange tiår, og mange opplever aldri symptomer. Etter at glaukom er påvist, er det normalt at egen oppfatning av synsfunksjonen ikke endres, selv om svekkelse eller utfall i synsfeltet kan påvises.

Som regel vil synsfeltforandringer merkes først ved langt fremskreden skade. Ved riktig behandling vil derfor sykdommen sjelden påvirke den enkeltes hverdag. Behandlingen av glaukom kan imidlertid for enkelte gi plagsomme bivirkninger og derfor bidra til redusert livskvalitet.