Lysbehandling med Valeda®

En ny og banebrytende lys-behandling for deg med tørr AMD

VALEDA lysbehandling er et nytt og innovativt behandlingstilbud til øyepasienter med tørr AMD. Blindeforbundet finner lysbehandling mot AMD svært lovende og formidler informasjon om dette til sine medlemmer.

VALEDA lysbehandling er en innovativ behandling som bygger på kunnskap om infrarødt lys sin positive virkning på kroppsvev. Det er observert i dyre-eksperimenter at både netthinnens såkalte fotoreseptorer og pigment epitelceller stimuleres til økt funksjon. Disse er de kritiske cellene som sikrer normal synsfunksjon og som begge er skadelidende ved AMD.

Optimal Øyehelseklinikk tilbyr nå behandling med det såkalte Valeda Light Delivery System (LDS). Valeda er en lysbehandling som bruker lysstråler med 590, 660 og 850 nanometers bølgelengder. Dette er en helt ufarlig behandling uten ubehag eller bivirkninger. Etter en grundig undersøkelse og nøye klinisk vurdering vil vi kunne tilby mange av våre pasienter denne behandling. En standard behandlingspakke består av til sammen 9 x lys-behandlinger (behandlingssyklus) over en periode på 3 uker. (3 ganger pr. uke). Etter hver syklus foretar vi en nøye vurdering for å kunne dokumentere behandlingseffekt og med grunnlag i våre funn kunne tilby videre behandlinger med Valeda og eller en kombinasjon med akupunktur og/eller mikrostrømsbehandling.

Hvem er egnet for Valeda-behandlingen?

  • Valeda er indisert for bruk hos pasienter som har en klinisk diagnose –  «tørr» type  aldersrelatert makula degenerasjon (AMD) med nedsatt synsevne

Hvem er IKKE egnet for Valeda-behandlingen?

  • Personer som har hatt alvorlige reaksjoner etter lyseksponering eller har kjent sentralnervesystemforstyrrelser (f.eks. epilepsi, migrene) skal ikke ha denne behandlingen.
  • I tillegg bør pasienter ikke motta behandling innen 30 dager etter bruk av fotosensibiliserende medisiner (f.eks. aktuelle stoffer, injiserbare stoffer) før du rådfører deg med dem lege.