Lysbehandling med Valeda®

En ny og banebrytende lys-behandling for deg med tørr AMD

VALEDA lysbehandling er et nytt og innovativt behandlingstilbud til øyepasienter med tørr AMD. Blindeforbundet finner lysbehandling mot AMD svært lovende og formidler informasjon om dette til sine medlemmer.

VALEDA lysbehandling er en innovativ behandling som bygger på kunnskap om infrarødt lys sin positive virkning på kroppsvev. Det er observert i dyre-eksperimenter at både netthinnens såkalte fotoreseptorer og pigment epitelceller stimuleres til økt funksjon. Disse er de kritiske cellene som sikrer normal synsfunksjon og som begge er skadelidende ved AMD.

Optimal Øyehelseklinikk tilbyr nå behandling med det såkalte Valeda Light Delivery System (LDS). Valeda er en lysbehandling som bruker lysstråler med 590, 660 og 850 nanometers bølgelengder. Dette er en helt ufarlig behandling uten ubehag eller bivirkninger. Etter en grundig undersøkelse og nøye klinisk vurdering vil vi kunne tilby mange av våre pasienter denne behandling. En standard behandlingspakke består av til sammen 9 x lys-behandlinger (behandlingssyklus) over en periode på 3 uker. (3 ganger pr. uke). Etter hver syklus foretar vi en nøye vurdering for å kunne dokumentere behandlingseffekt og med grunnlag i våre funn kunne tilby videre behandlinger med Valeda og eller en kombinasjon med akupunktur og/eller mikrostrømsbehandling.

Hvem er egnet for Valeda-behandlingen?

 • Valeda er indisert for bruk hos pasienter som har en klinisk diagnose –  «tør» type  aldersrelatert makula degenerasjon (AMD) med nedsatt synsevne

Hvem er IKKE egnet for Valeda-behandlingen?

 • Personer som har hatt alvorlige reaksjoner etter lyseksponering eller har kjent sentralnervesystemforstyrrelser (f.eks. epilepsi, migrene) skal ikke ha denne behandlingen.
 • I tillegg bør pasienter ikke motta behandling innen 30 dager etter bruk av fotosensibiliserende medisiner (f.eks. aktuelle stoffer, injiserbare stoffer) før du rådfører deg med dem lege.

Hva innebærer Valeda-behandlingen? Trenger jeg noen spesielle forberedelser?

 • Hvis du bruker briller eller kontaktlinser, blir du bedt om å fjerne dem førfår behandling.
 • Vi dilaterer ikke pupillene før behandling.
 • Personen som administrerer behandlingen vil lede deg gjennom hvert trinn i behandlingen som tar mindre enn 5 minutter. Behandling for begge øynene vil ta mindre enn 10 minutter.
 • Kliniske studier har synsforbedring etter behandlinger gjennomført 3 ganger i uken
  i 3 til 4 uker. Dette er den anbefalte behandlingsprotokollen for pasienter med «tørr» AMD.

Hva er de kliniske fordelene med Valeda-behandlingen?

 • Behandling med Valeda har vist seg allerede etter første behandlingssyklus å forbedre skarpsynet slik opplev av pasientene og målt med våre standard undersøkelser.
 • OCT bilder viser også at de såkalte drusen (proteinforekomster som observeres i makula i det syke øyet) blir borte.

Hva er de potensielle bivirkningene av Valeda-behandlingen?

 • Fotobiomodulering (PBM) har blitt brukt i mange forskjellige sykdommer og lidelser
  i flere tiår med en positiv sikkerhetsprofil.
 • Det er ikke påvist noen bivirkninger gjennomførte kliniske studier for behandling av «tørr» type AMD-pasienter med VALEDA LDS.

Hva kan jeg forvente under og etter Valeda-behandlingen?

 • Behandling med infrarød lys kan gi et fenomen som kalles «fotobleking» der cellene som utsettes for lysbehandlingen blir «trøtte» .Hvis man for eksempel ser på rødt lys over lengre tid kan fargene falme slik som kan skje under denne behandlingen hvor man vil se motsatte farge (dvs. grønn)

Hva om jeg har grå stær?

 • Pasienter kan få Valeda-behandlingen hvis de har grå stær.
Dette vil jeg vite mer om – kontakt meg!

Info & media

Artikkel fra Blindeforbundet

Valeda Light Delivery System LDS

Artikkel om Valeda lysbehandling og AMD i Dagbladet

Les mer om Valeda lysbehandling og AMD hos Norges Blindeforbund

Forskningsartikkel hos LumiThera