Okustim®

OkuStim® behandling

Bevarer ditt syn

Trancorneal elektrostimulering for behandling av Retinitis pigmentosa
OkuStim® behandling

Behandlingen kan brukes mot følgende:


• Retinitis pigmentosa

• Ushers syndrom

• Tapper og staver dystrofi

• Choroderemi

OkuStim® stimulerer overflaten av øyet med svak elektrisk strøm. Dette påvirker synscellene i netthinnen.

Jeg vil se lenger!

OkuStim®behandlingen kan redusere utviklingen av tap av synsfelt. Det betyr at synet bevares lenger og øker synsrelatert livskvalitet.

Jeg vil se lenger!

Ønsker du mer informasjon? Det finner du på våre kompetansesentre. Behandling med OkuStim® tar 30 minutter en gang i uka. OkuStim®-behandlingen kan utføres hjemme.

OkuStim® behandling er den eneste behandlingen av degenerative netthinnesykdommer hvor man ikke gjør inngrep. OkuStim® har blitt utviklet gjennom samarbeid med ledende universiteter og øyesykehus i Tyskland.

Sikkerheten og Effekten2 av TES i RP er vist i omfattende kliniske studier. Elektrostimulering av RP er inkludert i retningslinjene for behandlings av medfødte netthinnesykdommer i Tyskland.

Les mer om OkuStim® her:
Okuvision.de
Studier og litteratur:
Clinical studies
Dette vil jeg vite mer om – kontakt meg!

Info & media

Okustim