Mer informasjon

De terapeutiske egenskapene til rødt lys hadde vært kjent i århundrer og har gjennom moderne teknologi tilrettelagt for behandling av aldersrelaterte øyelidelser. Behandlingen går under mange navn som lavgradig laserterapi, langt rød til nør-infrarød (FR/NIR) lysterapi. Samlebetegnelsen for denne behandlingen er mer kjent med benevnelsen fotobiomodulering (FBM). FBM er en prosess der spesifikke bølgelengder av lys absorberes av såkalte cellulære fotoakseptormolekyler, noe som resulterer i aktivering av signalveier som kulminerer i biologiske endringer i cellen. Den består av serie kort belysning med FR / NIR-lys (600-1000 nm) fra en laser eller en lysdiode (LED). De lange bølgelengdene tillater høy vevspenetrasjon, og FBM-terapi brukes for øyeblikket på sårheling, reduksjon i nevrologisk smerte, helbredelse etter perifer nerveskade, hjerneslag og hjerteinfarkt. Med moderne teknologi er det nå utviklet en innovativ og ikke-invasiv terapeutisk tilnærming med bruk av FBM for en rekke degenerative medfødte og aldersrelaterte nethinne-sykdommer inkludert senkomplikasjoner ved Diabetes såkalt Diabetisk Retinopati (DR). DR er en langsom progredierende skade av netthinnen med blødninger og infarktdannelser og dannelse av nye skjøre karr dannelser som forårsaker lekasjer og blødninger.

Diagnostikk

Optimal Øyehelseklinikk er nå etablert og klar til å motta våre gamle og nye pasienter for diagnostikk og behandling. Vi utfører en nøye vurdering av hver enkelt pasient og søker for alle våre AMD pasienter såkalte «second» men også «third opinion» i konsultasjon med våre internasjonale partnere (les mer på våre websider). Ved Optimal Øyehelseklinikk ber vi alle våre AMD pasienter først å vurdere om de vil delta i vårt forskningsprogram ved å signere et informasjonsskriv og deretter svare på et eget spørreskjema med 25 spørsmål knyttet til selvopplevd synsfunksjon (VFQ25). Vår optiker gjennomfører deretter en serie av detaljerte funksjonelle synsundersøkelser. Etter måling av øyetrykket (IOP) blir det tatt et farvebilde av den sentrale delen av netthinnen (makula) med et såkalt funduskamera (Kowa 3D). Med dette får vi en rask oversikt over type og grad av degenerative forandringer og vil da gå videre med supplerende dybde undersøkelser. Vi utfører så en nøye granskning av de indre og ytre segmenter av netthinnen med bruk av såkalt Spectralis HRA-OCT fra Heidelberg Engineering. Ved behov gjør vi supplerende undersøkelser med spesial diagnostiske verktøy for videre kartlegging og kategorisering av type «våt» eller type «tørr» AMD. Med dette er vi sammen med vår faglig spesialistgruppe i bedre stand til å gi de absolutt beste råd om en behandlingsstrategi skreddersydd til hver pasient. Etter gjennomført undersøkelser får man en konsultasjon med vår øyelege.

Forskning

I tillegg til Microstim (lavgradig strøm behandling), tilbyr vi nå en innovativ behandling med bruk av Infra – og nær-Infrarød (IR & nIR) lysbehandling – populært kalt «fotobiomodulering». Dette er en innovativ behandling som bygger på kunnskap om infrarød lys sin positiv virkning på kroppsvev. Det er observert i dyreeksperimenter at både netthinnens såkalte fotoreseptorer og pigment epitelceller stimuleres til økt funksjon. Disse er de kritiske celler som sikrer normal synsfunksjon og som begge er skadelidende ved AMD. Optimal Øyehelseklinikk har nå sikret seg det såkalte Valeda Light Delivery System (LDS). Valeda er en lysbehandling som bruker lysstråler med 590, 660 og 850 nanometers bølgelengder. Dette er en helt ufarlig behandling uten ubehag eller bivirkninger. Etter en grundig undersøkelse og nøye klinisk vurdering vil vi kunne tilby mange av våre pasienter denne behandling. En standard behandlingspakke som består av tilsammen 9 lys behandlinger (behandlingssyklus) med 5 minutter varighet over en 14 dagers periode. Etter hver syklus foretar vi deretter en nøye vurdering for å kunne dokumentere behandlingseffekt og med grunnlag i våre funn kunne tilby videre behandlinger med Valeda og/eller en kombinasjon med Microstim-behandling.

Mer informasjon

De terapeutiske egenskapene til rødt lys hadde vært kjent i århundrer og har gjennom moderne teknologi tilrettelagt for behandling av aldersrelaterte øyelidelser. Behandlingen går under mange navn som lavgradig laserterapi, langt rød til nør-infrarød (FR/NIR) lysterapi. Samlebetegnelsen for denne behandlingen er mer kjent med benevnelsen fotobiomodulering (FBM). FBM er en prosess der spesifikke bølgelengder av lys absorberes av såkalte cellulære fotoakseptormolekyler, noe som resulterer i aktivering av signalveier som kulminerer i biologiske endringer i cellen. Den består av serie kort belysning med FR / NIR-lys (600-1000 nm) fra en laser eller en lysdiode (LED). De lange bølgelengdene tillater høy vevspenetrasjon, og FBM-terapi brukes for øyeblikket på sårheling, reduksjon i nevrologisk smerte, helbredelse etter perifer nerveskade, hjerneslag og hjerteinfarkt. Med moderne teknologi er det nå utviklet en innovativ og ikke-invasiv terapeutisk tilnærming med bruk av FBM for en rekke degenerative medfødte og aldersrelaterte nethinne-sykdommer inkludert senkomplikasjoner ved Diabetes såkalt Diabetisk Retinopati (DR). DR er en langsom progredierende skade av netthinnen med blødninger og infarktdannelser og dannelse av nye skjøre karr dannelser som forårsaker lekasjer og blødninger.

Diagnostikk

Optimal Øyehelseklinikk er nå etablert og klar til å motta våre gamle og nye pasienter for diagnostikk og behandling. Vi utfører en nøye vurdering av hver enkelt pasient og søker for alle våre AMD pasienter såkalte «second» men også «third opinion» i konsultasjon med våre internasjonale partnere (les mer på våre websider). Ved Optimal Øyehelseklinikk ber vi alle våre AMD pasienter først å vurdere om de vil delta i vårt forskningsprogram ved å signere et informasjonsskriv og deretter svare på et eget spørreskjema med 25 spørsmål knyttet til selvopplevd synsfunksjon (VFQ25). Vår optiker gjennomfører deretter en serie av detaljerte funksjonelle synsundersøkelser. Etter måling av øyetrykket (IOP) blir det tatt et farvebilde av den sentrale delen av netthinnen (makula) med et såkalt funduskamera (Kowa 3D). Med dette får vi en rask oversikt over type og grad av degenerative forandringer og vil da gå videre med supplerende dybde undersøkelser. Vi utfører så en nøye granskning av de indre og ytre segmenter av netthinnen med bruk av såkalt Spectralis HRA-OCT fra Heidelberg Engineering. Ved behov gjør vi supplerende undersøkelser med spesial diagnostiske verktøy for videre kartlegging og kategorisering av type «våt» eller type «tørr» AMD. Med dette er vi sammen med vår faglig spesialistgruppe i bedre stand til å gi de absolutt beste råd om en behandlingsstrategi skreddersydd til hver pasient. Etter gjennomført undersøkelser får man en konsultasjon med vår øyelege.

Forskning

I tillegg til Microstim (lavgradig strøm behandling), tilbyr vi nå en innovativ behandling med bruk av Infra – og nær-Infrarød (IR & nIR) lysbehandling – populært kalt «fotobiomodulering». Dette er en innovativ behandling som bygger på kunnskap om infrarød lys sin positiv virkning på kroppsvev. Det er observert i dyreeksperimenter at både netthinnens såkalte fotoreseptorer og pigment epitelceller stimuleres til økt funksjon. Disse er de kritiske celler som sikrer normal synsfunksjon og som begge er skadelidende ved AMD. Optimal Øyehelseklinikk har nå sikret seg det såkalte Valeda Light Delivery System (LDS). Valeda er en lysbehandling som bruker lysstråler med 590, 660 og 850 nanometers bølgelengder. Dette er en helt ufarlig behandling uten ubehag eller bivirkninger. Etter en grundig undersøkelse og nøye klinisk vurdering vil vi kunne tilby mange av våre pasienter denne behandling. En standard behandlingspakke som består av tilsammen 9 lys behandlinger (behandlingssyklus) med 5 minutter varighet over en 14 dagers periode. Etter hver syklus foretar vi deretter en nøye vurdering for å kunne dokumentere behandlingseffekt og med grunnlag i våre funn kunne tilby videre behandlinger med Valeda og/eller en kombinasjon med Microstim-behandling.

Behandling

Optimal Øyehelseklinikk er etablert som en forsknings og innovasjonsklinikk med et viktig mål om å kunne dokumentere våre behandlingers kliniske effekter knyttet til både våre pasienters egne opplevelser (VFQ25) og til våre egne observasjoner fra våre detaljerte syns og netthinneundersøkelser. For det siste har vi innledet ett tett samarbeid med Heidelberg Engineering (HE) som leverer den mest avanserte teknologipark og som er brukt som gullstandarden for forskningsbasert klinisk virksomhet. Med HE har vi tilgang til verdens fremste eksperter på tyding av forandringer i netthinnen som knyttes til måling av effekt av våre behandlinger (les mer om dette på våre websider). Optimal Øyehelseklinikk har etablert et samarbeid med en nyetablert stiftelse ved navn Aurora Eye Research Foundation som sammen med vårt internasjonale nettverk vil bidra med å kunne samle data fra større kliniske såkalte prospektive undersøkelser som sammenligner de forskjellige behandlinger som benyttes i AMD behandlingen. For såkalt «tørr» AMD har skolemedisinen inntil nå ikke kunnet anbefale noen spesifikke behandlinger som ikke har bevisføringer gjennom klinisk randomiserte undersøkelser. Nyere forskning viser at slike studier som er knyttet mer til markedsføring av produkter enn ønske om å finne den beste behandling er utsatt for såkalte systemfeil og stor grad av partiskhet «bias». Optimal Øyehelseklinikk har derfor utviklet en mer åpen protokoll som gir mulighet for å kunne gjøre sammenligninger med andre behandlingssystemer.

Mer informasjon

De terapeutiske egenskapene til rødt lys hadde vært kjent i århundrer og har gjennom moderne teknologi tilrettelagt for behandling av aldersrelaterte øyelidelser. Behandlingen går under mange navn som lavgradig laserterapi, langt rød til nør-infrarød (FR/NIR) lysterapi. Samlebetegnelsen for denne behandlingen er mer kjent med benevnelsen fotobiomodulering (FBM). FBM er en prosess der spesifikke bølgelengder av lys absorberes av såkalte cellulære fotoakseptormolekyler, noe som resulterer i aktivering av signalveier som kulminerer i biologiske endringer i cellen. Den består av serie kort belysning med FR / NIR-lys (600-1000 nm) fra en laser eller en lysdiode (LED). De lange bølgelengdene tillater høy vevspenetrasjon, og FBM-terapi brukes for øyeblikket på sårheling, reduksjon i nevrologisk smerte, helbredelse etter perifer nerveskade, hjerneslag og hjerteinfarkt. Med moderne teknologi er det nå utviklet en innovativ og ikke-invasiv terapeutisk tilnærming med bruk av FBM for en rekke degenerative medfødte og aldersrelaterte nethinne-sykdommer inkludert senkomplikasjoner ved Diabetes såkalt Diabetisk Retinopati (DR). DR er en langsom progredierende skade av netthinnen med blødninger og infarktdannelser og dannelse av nye skjøre karr dannelser som forårsaker lekasjer og blødninger.

Diagnostikk

Optimal Øyehelseklinikk er nå etablert og klar til å motta våre gamle og nye pasienter for diagnostikk og behandling. Vi utfører en nøye vurdering av hver enkelt pasient og søker for alle våre AMD pasienter såkalte «second» men også «third opinion» i konsultasjon med våre internasjonale partnere (les mer på våre websider). Ved Optimal Øyehelseklinikk ber vi alle våre AMD pasienter først å vurdere om de vil delta i vårt forskningsprogram ved å signere et informasjonsskriv og deretter svare på et eget spørreskjema med 25 spørsmål knyttet til selvopplevd synsfunksjon (VFQ25). Vår optiker gjennomfører deretter en serie av detaljerte funksjonelle synsundersøkelser. Etter måling av øyetrykket (IOP) blir det tatt et farvebilde av den sentrale delen av netthinnen (makula) med et såkalt funduskamera (Kowa 3D). Med dette får vi en rask oversikt over type og grad av degenerative forandringer og vil da gå videre med supplerende dybde undersøkelser. Vi utfører så en nøye granskning av de indre og ytre segmenter av netthinnen med bruk av såkalt Spectralis HRA-OCT fra Heidelberg Engineering. Ved behov gjør vi supplerende undersøkelser med spesial diagnostiske verktøy for videre kartlegging og kategorisering av type «våt» eller type «tørr» AMD. Med dette er vi sammen med vår faglig spesialistgruppe i bedre stand til å gi de absolutt beste råd om en behandlingsstrategi skreddersydd til hver pasient. Etter gjennomført undersøkelser får man en konsultasjon med vår øyelege.

Forskning

I tillegg til Microstim (lavgradig strøm behandling), tilbyr vi nå en innovativ behandling med bruk av Infra – og nær-Infrarød (IR & nIR) lysbehandling – populært kalt «fotobiomodulering». Dette er en innovativ behandling som bygger på kunnskap om infrarød lys sin positiv virkning på kroppsvev. Det er observert i dyreeksperimenter at både netthinnens såkalte fotoreseptorer og pigment epitelceller stimuleres til økt funksjon. Disse er de kritiske celler som sikrer normal synsfunksjon og som begge er skadelidende ved AMD. Optimal Øyehelseklinikk har nå sikret seg det såkalte Valeda Light Delivery System (LDS). Valeda er en lysbehandling som bruker lysstråler med 590, 660 og 850 nanometers bølgelengder. Dette er en helt ufarlig behandling uten ubehag eller bivirkninger. Etter en grundig undersøkelse og nøye klinisk vurdering vil vi kunne tilby mange av våre pasienter denne behandling. En standard behandlingspakke som består av tilsammen 9 lys behandlinger (behandlingssyklus) med 5 minutter varighet over en 14 dagers periode. Etter hver syklus foretar vi deretter en nøye vurdering for å kunne dokumentere behandlingseffekt og med grunnlag i våre funn kunne tilby videre behandlinger med Valeda og/eller en kombinasjon med Microstim-behandling.

Behandling

Optimal Øyehelseklinikk er etablert som en forsknings og innovasjonsklinikk med et viktig mål om å kunne dokumentere våre behandlingers kliniske effekter knyttet til både våre pasienters egne opplevelser (VFQ25) og til våre egne observasjoner fra våre detaljerte syns og netthinneundersøkelser. For det siste har vi innledet ett tett samarbeid med Heidelberg Engineering (HE) som leverer den mest avanserte teknologipark og som er brukt som gullstandarden for forskningsbasert klinisk virksomhet. Med HE har vi tilgang til verdens fremste eksperter på tyding av forandringer i netthinnen som knyttes til måling av effekt av våre behandlinger (les mer om dette på våre websider). Optimal Øyehelseklinikk har etablert et samarbeid med en nyetablert stiftelse ved navn Aurora Eye Research Foundation som sammen med vårt internasjonale nettverk vil bidra med å kunne samle data fra større kliniske såkalte prospektive undersøkelser som sammenligner de forskjellige behandlinger som benyttes i AMD behandlingen. For såkalt «tørr» AMD har skolemedisinen inntil nå ikke kunnet anbefale noen spesifikke behandlinger som ikke har bevisføringer gjennom klinisk randomiserte undersøkelser. Nyere forskning viser at slike studier som er knyttet mer til markedsføring av produkter enn ønske om å finne den beste behandling er utsatt for såkalte systemfeil og stor grad av partiskhet «bias». Optimal Øyehelseklinikk har derfor utviklet en mer åpen protokoll som gir mulighet for å kunne gjøre sammenligninger med andre behandlingssystemer.

Mer informasjon

De terapeutiske egenskapene til rødt lys hadde vært kjent i århundrer og har gjennom moderne teknologi tilrettelagt for behandling av aldersrelaterte øyelidelser. Behandlingen går under mange navn som lavgradig laserterapi, langt rød til nør-infrarød (FR/NIR) lysterapi. Samlebetegnelsen for denne behandlingen er mer kjent med benevnelsen fotobiomodulering (FBM). FBM er en prosess der spesifikke bølgelengder av lys absorberes av såkalte cellulære fotoakseptormolekyler, noe som resulterer i aktivering av signalveier som kulminerer i biologiske endringer i cellen. Den består av serie kort belysning med FR / NIR-lys (600-1000 nm) fra en laser eller en lysdiode (LED). De lange bølgelengdene tillater høy vevspenetrasjon, og FBM-terapi brukes for øyeblikket på sårheling, reduksjon i nevrologisk smerte, helbredelse etter perifer nerveskade, hjerneslag og hjerteinfarkt. Med moderne teknologi er det nå utviklet en innovativ og ikke-invasiv terapeutisk tilnærming med bruk av FBM for en rekke degenerative medfødte og aldersrelaterte nethinne-sykdommer inkludert senkomplikasjoner ved Diabetes såkalt Diabetisk Retinopati (DR). DR er en langsom progredierende skade av netthinnen med blødninger og infarktdannelser og dannelse av nye skjøre karr dannelser som forårsaker lekasjer og blødninger.

Diagnostikk

Optimal Øyehelseklinikk er nå etablert og klar til å motta våre gamle og nye pasienter for diagnostikk og behandling. Vi utfører en nøye vurdering av hver enkelt pasient og søker for alle våre AMD pasienter såkalte «second» men også «third opinion» i konsultasjon med våre internasjonale partnere (les mer på våre websider). Ved Optimal Øyehelseklinikk ber vi alle våre AMD pasienter først å vurdere om de vil delta i vårt forskningsprogram ved å signere et informasjonsskriv og deretter svare på et eget spørreskjema med 25 spørsmål knyttet til selvopplevd synsfunksjon (VFQ25). Vår optiker gjennomfører deretter en serie av detaljerte funksjonelle synsundersøkelser. Etter måling av øyetrykket (IOP) blir det tatt et farvebilde av den sentrale delen av netthinnen (makula) med et såkalt funduskamera (Kowa 3D). Med dette får vi en rask oversikt over type og grad av degenerative forandringer og vil da gå videre med supplerende dybde undersøkelser. Vi utfører så en nøye granskning av de indre og ytre segmenter av netthinnen med bruk av såkalt Spectralis HRA-OCT fra Heidelberg Engineering. Ved behov gjør vi supplerende undersøkelser med spesial diagnostiske verktøy for videre kartlegging og kategorisering av type «våt» eller type «tørr» AMD. Med dette er vi sammen med vår faglig spesialistgruppe i bedre stand til å gi de absolutt beste råd om en behandlingsstrategi skreddersydd til hver pasient. Etter gjennomført undersøkelser får man en konsultasjon med vår øyelege.

Forskning

I tillegg til Microstim (lavgradig strøm behandling), tilbyr vi nå en innovativ behandling med bruk av Infra – og nær-Infrarød (IR & nIR) lysbehandling – populært kalt «fotobiomodulering». Dette er en innovativ behandling som bygger på kunnskap om infrarød lys sin positiv virkning på kroppsvev. Det er observert i dyreeksperimenter at både netthinnens såkalte fotoreseptorer og pigment epitelceller stimuleres til økt funksjon. Disse er de kritiske celler som sikrer normal synsfunksjon og som begge er skadelidende ved AMD. Optimal Øyehelseklinikk har nå sikret seg det såkalte Valeda Light Delivery System (LDS). Valeda er en lysbehandling som bruker lysstråler med 590, 660 og 850 nanometers bølgelengder. Dette er en helt ufarlig behandling uten ubehag eller bivirkninger. Etter en grundig undersøkelse og nøye klinisk vurdering vil vi kunne tilby mange av våre pasienter denne behandling. En standard behandlingspakke som består av tilsammen 9 lys behandlinger (behandlingssyklus) med 5 minutter varighet over en 14 dagers periode. Etter hver syklus foretar vi deretter en nøye vurdering for å kunne dokumentere behandlingseffekt og med grunnlag i våre funn kunne tilby videre behandlinger med Valeda og/eller en kombinasjon med Microstim-behandling.

Behandling

Optimal Øyehelseklinikk er etablert som en forsknings og innovasjonsklinikk med et viktig mål om å kunne dokumentere våre behandlingers kliniske effekter knyttet til både våre pasienters egne opplevelser (VFQ25) og til våre egne observasjoner fra våre detaljerte syns og netthinneundersøkelser. For det siste har vi innledet ett tett samarbeid med Heidelberg Engineering (HE) som leverer den mest avanserte teknologipark og som er brukt som gullstandarden for forskningsbasert klinisk virksomhet. Med HE har vi tilgang til verdens fremste eksperter på tyding av forandringer i netthinnen som knyttes til måling av effekt av våre behandlinger (les mer om dette på våre websider). Optimal Øyehelseklinikk har etablert et samarbeid med en nyetablert stiftelse ved navn Aurora Eye Research Foundation som sammen med vårt internasjonale nettverk vil bidra med å kunne samle data fra større kliniske såkalte prospektive undersøkelser som sammenligner de forskjellige behandlinger som benyttes i AMD behandlingen. For såkalt «tørr» AMD har skolemedisinen inntil nå ikke kunnet anbefale noen spesifikke behandlinger som ikke har bevisføringer gjennom klinisk randomiserte undersøkelser. Nyere forskning viser at slike studier som er knyttet mer til markedsføring av produkter enn ønske om å finne den beste behandling er utsatt for såkalte systemfeil og stor grad av partiskhet «bias». Optimal Øyehelseklinikk har derfor utviklet en mer åpen protokoll som gir mulighet for å kunne gjøre sammenligninger med andre behandlingssystemer.

[/fusion_toggle][/fusion_accordion]