Tunge øyelokk

Årsaker

Tunge eller hengende øyelokk er en tilstand der det øvre øyelokket henger ned. Tilstanden kan skyldes slapphet i huden eller svakhet/nerveskade i øyelokkmuskelen. Dersom øyelokket henger så mye at det blir vanskelig å se, kan det bli aktuelt å operere.

Slapphet i huden er den vanligste årsaken til hengende øyelokk, og noe de fleste får med alderen. For de fleste er tilstanden kun av kosmetisk betydning, og vil ikke bli operert av det offentlige. For et fåtall finnes det medisinsk indikasjon for operasjon, for eksempel dersom øyelokket henger så mye ned at det påvirker synet. Tilstanden kan være arvelig.

Tunge øyelokk kan være forårsaket av et antall faktorer som rammer øyelokkets muskler eller nerver. Noen kan være født med svakere øyemuskler og kan utvikle tunge lokk i ung alder. Med årene, og ved eventuell skade, kan løftemusklene i øvre øyelokk svekkes. Hudoverskudd i øvre øyelokk kan gi forstyrret sidesyn, men også synet fremover kan i ekstreme tilfeller innskrenkes

Tunge øyelokksymptomer
  • Konstant tyngde over øynene.
  • Huden/skinnet på øyelokkene henger over vippene og hemmer synet, eller tynger øyet og kan gi redusert evne til å åpne øynene.
  • Vansker med å løfte blikket.
  • Hyppig frontal hodepine (hodepine i panneområdet).
  • Kommentarer fra andre om at man ser trøtt ut.

Når du konstant kjenner tyngde over øynene, ser at skinnet på øyelokkene henger over vippene og gjør det vanskelig å løfte blikket, da er det mulig å vurdere om du er en kandidat for å operere bort det overflødige skinnet over øynene.

Vurdering

Vår lege vil vurderer om du får operasjon hos oss. Vi har kort vente tid.

Det kreves ingen forberedelser i forkant av undersøkelser og utredning. Bruker du blodfortynnende medisin skal noen av disse ikke brukes før operasjon. Dette vil du få nærmere informasjon om når du kommer til undersøkelse.
Dersom du bruker medisin mot høyt blodtrykk er det viktig at blodtrykket er under kontroll.

Opplever du at dine øyelokk henger over dine øyne, ta kontakt med oss for en konsultasjon her:

optimaloye.no

eller ring

92 97 37 90